مرور برچسب

آتلیه بارداری

آتلیه بارداری

اتلیه تخصصی بارداری فرزند پاک مجهز به انواع تم، دکور و لباس که استفاده از همگی آنها برای مشتریان کامل رایگان است.

عکاسی بارداری در آتلیه بارداری

تمامی فعالیت ها در آتلیه بارداری فرزند پاک، توسط پرسنل خانم انجام می شود.

مدت زمان عکاسی بارداری یک ساعت و سی دقیقه است که به صورت انحصاری در اختیار یک مشتری قرار می گیرد.