ترفند عکاسی

پرتره خانوادگی

15نکته برای عکاسی پرتره خانوادگی – بخش دوم

پرتره خانوادگی از هلی شات استفاده کنید برای عکاسی یک منظره منحصر به فرد، بسیاری از عکاسان در حال حاضر از هلی شات های مجهز به دوربین ا...

ادامه مطلب

عکاسی پرتره خانوادگی

15نکته برای عکاسی پرتره خانوادگی – بخش اول

آن را به یک تجربه سرگرم کننده تبدیل کنید وظیفه و هدف اصلی عکاس، تبدیل فرایند عکاسی به یک تجربه سرگرم کننده و هیجان انگیز است، چرا که خ...

ادامه مطلب